Декларация за поверителност

Тези правила, както и Условията за ползване се прилагат, когато използвате нашия Уебсайт www.ourlovebooks.com (“Уебсайтът”). Тези правила се определят на основанието, че всички лични данни, които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработени от нас. С използването на услугите ни Вие приемате и се съгласявате, че “Ауър Лъв ООД” с ЕИК 206040053, която е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, съгласно българското законодателство, може да ползва тези данни, съгласно правилата за поверителност.

За да бъдете информирани относно съхранението на лични Ви данни, моля, прочетете внимателно следното.

Според Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени;

Ние не събираме Вашата финансова информация. Това се събира и съхранява от процесори за плащане от трети страни. За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Search Console, Facebook, HotJar. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Ние използваме данните за вас за да:

 • можем да ви предоставим нашите продукти и услуги;
 • се свържем с Вас относно продуктите и услугите, които сте поискали;
 • можем да гарантираме, че съдържанието от Уебсайта се представя по най-ефективния начин за Вас и за Вашето устройство, с което посещавате нашия сайт;
 • да гарантираме, че Уебсайтът ни е безопасен и сигурен;

Можем да разкрием личните Ви данни на избрани трети страни, конкретно на куриерска служба “Спиди” и куриерска служба “Еконт”, за да бъде извършена доставката.

Друг случай, в който можем да разкрием Вашите данни е, ако сме задължени да се съобразим с някакви законови задължения или искания.

За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността им, предавани чрез интернет. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашите лични данни, ние ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп. В рамките на “Ауър Лъв ООД” ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до нашите служители, които имат причина да знаят такива данни, свързана с тяхната работа. Когато Ви е предоставена или сте избрали парола, която Ви дава достъп до определени части от Уебсайта, Вие еднолично носите отговорност за запазването на тази парола в пълна поверителност. Всички данни, които ни предоставяте, се съхраняват на нашите защитени сървъри. Ние събираме, използваме, разкриваме, съхраняваме и унищожаваме информация за Вашите лични данни по подходящ начин, само за разрешени цели и вземаме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп. Изпращайки лични си данни, вие се съгласявате с тези условия за прехвърляне, съхранение или обработка.

Данните ви се съхраняват само за времето, необходимо за предоставяне на услугата или продукта, които сте поръчали, или за изпълнение на целите, посочени в тези правила.

Нашият Уебсайт използва Cookies, “бисквитки”, за да правилното му функциониране. Разглеждайки Уебсайта, вие се съгласявате с използването на “бисквитки”. “Бисквитката” е малък файл, който съхраняваме в браузъра или твърдия диск на Вашия компютър, ако сте съгласни. Използваме следните “бисквитки”:

Основни „бисквитки“:

Това са бисквитки, които са строго необходими за работата на нашия Уебсайт. С тяхна помощ например, Вие влезате в защитените зони на нашия Уебсайт, също можете да използвате пазарска кошница или услугите за електронно плащане. Те съществуват само по време на потребителската сесия на вашият браузер.

Аналитични “бисквитки”:

Те ни носят информация за броя на посетителите и как те се движат в нашия Уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи нашият Уебсайт. Използваме конкретно Google Analytics, Facebook Pixel, HotJar.

Моля, обърнете внимание, че трети страни, например рекламни мрежи и доставчици на външни услуги (като услуги за анализ на уеб трафик), също могат да използват “бисквитки”, върху които ние нямаме контрол.

Ако желаете, можете да блокирате “бисквитките”, като активирате настройката в браузъра, която ви позволява да откажете всички или само някои “бисквитки”. Имайте предвид, че ако блокирате всички “бисквитки” (включително основните бисквитки), може да имате проблеми с използването на нашия Уебсайт.

Уебсайтът може да съдържа връзки към и от уебсайтове на трети страни, които са наши партньори. Следвайки връзка към или от някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези сайтове имат свои собствени правила за поверителност и че ние не носим никаква отговорност за тези правила или за каквито и да било лични данни, събирани чрез тези уебсайтове. Ваша лична отговорност е да се запознаете с техните правила за поверителност.

Запазваме си правото да правим промени в Правилата за поверителност по всяко време, като всички промени, които можем да направим в нашата Декларация за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани в актуализирана версия на тези правила на Уебсайта ни с дата на актуализацията. Вашата употреба на Уебсайта след уведомяване за всякакви промени в тези правила представлява Вашето приемане на тези промени.

Последна актуализация е направена на 31 май 2020 г.